Page 5 - Adresboek van Sliedrecht 1956
P. 5

--

                                                                                                   \

N.V. INSTALlATIEBOUW VAN DER LEUN               SLIEDRECHT

                INHOUD

                                Pag.

ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN DER INWONERS          1 tlm 93

ALPHABETISCH REGISTER VAN STRATEN EN WIJKEN, met namen van   95 tlm 135
inwoners naar volgorde der huisnummers

~.- SPREEKUREN EN OPENSTELLINGEN GEMEENTE DIENSTEN       133

BRANDWEER                           133

DIRECTE BELASTINGEN EN ACCIJNZEN                133

BESCHERMING BURGERBEVOLKING,                  133

P.T.T. KANTOOR, GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU, ONDERWIJS      134

ONDERWIJS (vervolg), ALGEMEEN                 135
ALGEMEEN (vervolg), WONINGBOUWVERENIGINGEN           136

SPORT- en CULTURELE VERENIGINGEN, DIVERSE ANDERE        137 tlm 139
VERENIGINGEN

                          * *.* * *

   Alleenverkoop                       -IC Schoenen
van de modieuze                        -IC Lederwaren
                                -IC Koffers
 napoJina

      "'-; schoenen     MODERNE REPARATIE-INRICHTING

           ee, zijn    IM~IJ =:ยป~
              'er                            WINKELCENTRUM - SLIEDRECHT

                                                                                                    /
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10