Page 3 - Adresboek van Sliedrecht 1956
P. 3

ADRESBOEI(

                         VAN

           SLIEDRECHT, '

            *'

Samengesteld en uitgegeven door Copieerinrichting Romijn, Winkelcentrum, Sliedrecht, Telefoon 627

       VOOR AL UW

IJzerwaren

   en

Gereedschappen

                                                                                                                         ;i ..--::

~. ..

fa. A. DE MEER
             ;~ .

Winkelcentrum - Sliedrecht - Telefoon 154

Sluit AL uw verzekeringen VEI,LlG
        Sluit ze bij:

Kantoor Dordrecht: K. Scheidingsweg 12 - Telefoon K 1850 - 4225 - Dlr. J. A. Isarinn

           Kantoor Sliedrecht: Dir. C. BOER

              afb Woonark "Carpe-Diƫm", Prins Bernhardstraat

         Alle vormen van verzekeringen ~ Hypotheken en bedrijfscrediet
   1   2   3   4   5   6   7   8